Om oss - LIDINGÖ ROSTERI

Lidingö rosteri är ett modernt, ekologiskt kafferosteri som drivs av Darius Rosenquist och Fredrik Hållberg. Vår filosofi är att hitta familjegårdar som odlar ekologiska,  obesprutade höghöjdsbönor av bästa kvalitet. Bönorna handplockas och tvättas manuellt. Råbönorna rostar vi sedan varsamt med kärlek och packar lokalt på Lidingö.

Vår vision
Vi vill bidra till att höja kaffenivån i Sverige genom att öka kunskapen om kvalitet, ursprung och ekologi. Helt enkelt medverka till att sprida gott kaffe i världen!

Höga krav vid inköp av råbönor
Lidingö rosteris bönor består nästan uteslutande av Arabica och vi arbetar bara med kvalitetsbönor av finaste sortering. Genom att köpa direkt från kaffebönderna får vi möjlighet att kvalitets- och ursprungssäkra bönorna som köps in, samtidigt vet vi att bönderna får bra betalt.

Vi vill att fler får möjlighet att prova riktigt gott, välrostat kaffe för att förstå skillnaden.

Vi har reflekterat över att för många människor ställer låga krav eller inga alls på sitt vardagskaffe. Var kaffet de dricker kommer i från eller vilken bönsort som serveras. Genom att höja kunskapen och medvetenheten om skillnaden på olika sorters kaffe kan vi lära människor att våga fråga och ställa krav på sina caféer att servera ekologiskt, obesprutat och spårbart kaffe.